Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR BUDE PROVOZOVNA FITNESS CENTRA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 
 
 

Nové informace pro návštěvníky fitness centra. 

S účinností ode dne 4. prosince 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

o omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin, je zakázáno cvičit na strojích vedle sebe.

o vzhledem k rozměrům našeho fitness centra se nesmí v části posilovacích strojů pohybovat více než 4 lidi, (při cvičení na posilovacích strojích a skupinového cvičení je povinná ochranná rouška!).

o zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem.

o průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují.

o klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení.

o upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

o zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku.

o ve sprchách zajistit co největší možné odstupy, (maximálně 2 návštěvníci).

o průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).

o zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

o během skupinového cvičení bude fitness pro ostatní uzavřené, skupinové cvičení je podmíněno předchozí rezervací s nejvyšším počtem 9 osob + 1 předcvičující a dodržení rozestupu 2 metry.

o po využití posilovacího stroje vydezinfikujte prosím jeho plochy a madla, s kterými jste přišli do kontaktu i po užití povinného ručníku (dle řádu fitness centra).

° multifunkční hřiště bude zpřístupněno pro veřejnost zdarma v době od pondělí – pátek 14:00 – 17:00 hodin. Přes víkend je možné domluvit si rezervaci ve fitness centru.
 
 

 Veškeré informace najdete v záložce novinky.
 
 

Vítejte na našich stránkách

 

Otevírací doba 

PO-PÁ 

8:00 - 20:00 

 

 

                                                                         

 
 

 

TOPlist